DÔLEŽITÉ!!!
Pokiaľ sa Vaša prihláška (po odoslaní e-mailom na
prihlaska-vba@nextra.sk) vrátila ako nedoručiteľná,
prosíme, pošlite ju znova na adresu kralova@vazka.sk
Problém, prečo nám niektoré maily neprišli riešime so
spoločnosťou Nextra.

IMPORTANT!!!
If your application (via e-mail) was returned as
undelivered, please send it again to kralova@vazka.sk
We're trying to solve this problem with Nextra.

=====================================================
=====================================================
=====================================================
20. 04. 2004, 13:34:34

ZOZNAM PRETEKÁROV - 24.4.2004:
LIST OF COMPETITORS - 24.4.2004:
=====================================================
(zoradene podla prichadzajucich prihlasok)
(sorted in order of entries)
=====================================================
reg.c.: kategoria: SI:  meno:         lic.:
reg.no: category: SI:  name:			lic.:
=====================================================
AU10002 M50    669966 Wolf Eberle         
XBM7774 W19    52690 Martina Kučová       
XBM7231 M19    52688 Aleš Linhart        
FBA0005 Open2       Miroslav Sabol       
AU20006 M19    5467  Peter Entenfellner     
PEZ5001 M50    406914 Medard Féder        
AU30008 M50    700700 Walter Dravetz       
HU10009 M14    4484  Dániel Jankó        
HU10010 M40    4485  Tamás Jankó        A 
FBA5101 M50    406974 Vladimír Grauzel     B 
SV10012 M40        Bystrík Babor        
SV10013 M19        Karol Popovič        
SV20014 Open2       Róbert Glinda        
SV30015 Open2       Roman Paulovič       
BBB7941 M19    51537 Štefan Šurgan       A 
BBB7102 Open2   406998 Michal Kundrata       
BBB6841 Open2       Peter Herda         
BBB7301 M19        Marcel Kováčik      B 
BBB7892 W19    406947 Viktória Herdová      
BBB6451 Open1   406977 Danka Kundratová      
BBB6601 M19    406997 Ivan Kundrata       B 
BBB8701 M18        Michal Mláka        
TBM6605 M19    53266 Radovan Mach        
TBM7753 W19    19645 Michaela Gigon       
SV40027 Open2       Marián Šištík        
EXB0028 M19    307453 Peter Galko        B 
SBK7537 M19    53206 Jan Urban          
SBK6922 M19    219253 Jan Sochor         
SBK7637 M19    219251 Jan Bláha          
SBK7903 M19    232258 Martin Grünwald       
SBK0033 M14        Jakub Sochor        
CZ10034 W18    49966 Markéta Kopalová      
CZ10035 Open1   51535 Iva Kopalová        
CZ10036 M14    49965 Ondřej Kopal        
CZ10037 Open2   08178 Jan Kopal          
FBA7903 M19    4522  Vladislav Janota      
FBA8251 Open2   4524  Zuzana Janotová       
AU40040 M19    33901 Iain Rochford        
SV50041 Open2       Juraj Sendek        
RBA6802 M19    307440 Robert Schenk        
RBA7451 Open2   307438 Katka Schenková       
PEH8401 M19    416160 Martin Bilan        
XBM7337 M19    232340 Vít Petránek        
XBM7407 M19        Ján Plachý         
XBM7562 W19        Lucie Hehermanková     
CBA9401 M14        Juraj Malatin ml.      
CBA9201 M14    232222 Jakub Kazík         
CBA6601 M19    232109 Marian Kazík       B 
CBA6001 M40    8626  Vlastimil Autrata     B 
CBA6301 M40    232218 Juraj Malatin       B 
CBA6251 W40        Ľubica Filová        
RCP0055 M19        Róbert Juhás        
RCP0056 M40        Ivan Šimna         
RCP0057 M14        Matej Šimna         
RCP0058 Open1       Alena Šimnová        
RCP0059 M14        Tomáš Modrovský       
RCP6941 M19        Ľudovít Pažický       
RCP0061 M19        Michal Žilinčar       
RCP0062 M19        Ľubomír Hladík       
CNR5401 M40    8624  Ján Ďurín          
CNR5701 M40    406969 Štefan Kurča       B 
TUR7405 M19        Martin Dedek        
BBB7841 Open2       Jano Magna         
ZBM6620 M19    410360 Zdeněk Tišnovský      
ZBM9120 M14    232255 Martin Tišnovský      
SSN7201 Open2   406996 Martin Bednárik       
TPA6101 M40    ?   Peter Ďurčo        B 
TPA7101 M19    ?   Karel Poštulka      B 
TPA7042 M19    ?   Tomáš Sikora        
TPA7041 M19    ?   Peter Pecha         
TPA7441 M19    ?   Peter Viskup       B 
TPA6841 M19    ?   Peter Jurčík        
TPA6741 M19    ?   Igor Zuzčák        B 
TPA7302 M19    ?   Patrik Egyud        
SV60082 Open2       Patrik Mrázek        
VBA8801 M18    ?   Matúš Trnovec       B 
VBA8851 W18    ?   Daniela Trnovcová      
VBA6451 W40    ?   Alenka Trnovcová      
VBA8653 W18    416580 Lucia Szalayová       
VBA8804 M18    307374 Peter Brichta        
HU20088 M19    45359 Zoltán Molnár        
XBM7102 M19    08915 Daniel Trunkát       
XBM7051 W19    53465 Andrea Trunkátová      
SV70091 Open2       Ilja Bartos         
HU30092 W19    45520 Anna Füzy          
HU30093 W19    45301 Orsolya Marosffy      
SV80094 Open1       Miroslav Holubec      
CZ20095 W19    08474 Šárka Grauberova      
CZ20096 W19    08475 Iveta Pavličková      
CZ20097 M19    08491 Vladimir Žíla        
ZBM7523 M19    52001 Ladislav Svoboda      
ZBM8485 W19    52019 Marketa Uhnava       
SPE7501 M19    406964 Michal Fraňo        
SPE7101 M19    406936 Peter Fraňo         
SPE7902 M19    307293 Michal Pavelek       
SPE8305 M19    406965 Matej Pilka         
SPE5051 W40    416515 Marie Fraňová        
SPE4851 W40    46299 Soňa Kavecká        
SPE0106 Open1       Hana Belešová        
VBA8803 M18        Daniel Lapšanský      
VBA0111 Open2       Ľubomír Lapšanský      
GSU8891 W18        Dominika Vadovičová     
GSU8852 W18        Zuzana Kliská        
GSU0114 Open1       Pavol Dobrucký       
RBK8145 M19    52015 Jaroslav Jalový       
RBK8347 M19    8872  Milan Jalový        


=====================================================
=====================================================
=====================================================     
20. 04. 2004, 13:34:34

ZOZNAM PRETEKÁROV - 25.4.2004:
LIST OF COMPETITORS - 25.4.2004:
=====================================================
(zoradene podla prichadzajucich prihlasok)
(sorted in order of entries)
=====================================================
reg.c.: kategoria: SI:  meno:         lic.:
reg.no: category: SI:  name:			lic.:
=====================================================
AU10002 M50    669966 Wolf Eberle         
XBM7774 W19    52690 Martina Kučová       
XBM7231 M19    52688 Aleš Linhart        
FBA0005 Open2       Miroslav Sabol       
AU20006 M19    5467  Peter Entenfellner     
PEZ5001 M50    406914 Medard Féder        
AU30008 M50    700700 Walter Dravetz       
HU10009 M14    4484  Dániel Jankó        
HU10010 M40    4485  Tamás Jankó        A 
FBA5101 M50    406974 Vladimír Grauzel     B 
SV10012 M40        Bystrík Babor        
SV10013 M19        Karol Popovič        
SV20014 Open2       Róbert Glinda        
SV30015 Open2       Roman Paulovič       
BBB7941 M19    51537 Štefan Šurgan       A 
BBB7102 M19    406998 Michal Kundrata       
BBB6841 M19        Peter Herda         
BBB7301 M19        Marcel Kováčik      B 
BBB7892 W19    406947 Viktória Herdová      
BBB6451 W40    406977 Danka Kundratová      
BBB7091 W19    406950 Táňa Časnochová      B 
BBB6601 M19    406997 Ivan Kundrata       B 
BBB8701 M18        Michal Mláka        
TBM6605 M19    53266 Radovan Mach        
TBM7753 W19    19645 Michaela Gigon       
SV40027 Open2       Marián Šištík        
EXB0028 M19    307453 Peter Galko        B 
SBK7537 M19    53206 Jan Urban          
SBK6922 M19    219253 Jan Sochor         
SBK7637 M19    219251 Jan Bláha          
SBK7903 M19    232258 Martin Grünwald       
SBK0033 M14        Jakub Sochor        
CZ10034 W18    49966 Markéta Kopalová      
CZ10035 Open1   51535 Iva Kopalová        
CZ10036 M14    49965 Ondřej Kopal        
CZ10037 Open2   08178 Jan Kopal          
FBA7903 M19    4522  Vladislav Janota      
FBA8251 W19    4524  Zuzana Janotová       
AU40040 M19    33901 Iain Rochford        
SV50041 Open2       Juraj Sendek        
RBA6802 M19    307440 Robert Schenk        
RBA7451 W19    307438 Katka Schenková       
PEH8401 M19    416160 Martin Bilan        
XBM7337 M19    232340 Vít Petránek        
XBM7407 M19        Ján Plachý         
XBM7562 W19        Lucie Hehermanková     
CBA9401 M14        Juraj Malatin ml.      
CBA9201 M14    232222 Jakub Kazík         
CBA8851 W18        Barbora Filová      B 
CBA6601 M19    232109 Marian Kazík       B 
CBA6001 M40    8626  Vlastimil Autrata     B 
CBA6301 M40    232218 Juraj Malatin       B 
CBA6251 W40        Ľubica Filová        
RCP0055 M19        Róbert Juhás        
RCP0059 M14        Tomáš Modrovský       
RCP6941 M19        Ľudovít Pažický       
RCP0061 M19        Michal Žilinčar       
RCP0062 M19        Ľubomír Hladík       
CNR5401 M40    8624  Ján Ďurín          
CNR5701 M40    406969 Štefan Kurča       B 
TUR7405 M19        Martin Dedek        
BBB7841 M19        Jano Magna         
ZBM5513 M40    52021 Ivan Sladký         
ZBM8604 M18    52034 Marek Sladký        
ZBM8554 W19    52053 Katka Sladká        
ZBM6059 W40    49465 Zora Sladká         
TPA6101 M40    ?   Peter Ďurčo        B 
TPA7101 M19    ?   Karel Poštulka      B 
TPA7042 M19    ?   Tomáš Sikora        
TPA7041 M19    ?   Peter Pecha         
TPA7441 M19    ?   Peter Viskup       B 
TPA6841 M19    ?   Peter Jurčík        
TPA6741 M19    ?   Igor Zuzčák        B 
TPA7302 M19    ?   Patrik Egyud        
SV60082 Open2       Patrik Mrázek        
VBA8801 M18    ?   Matúš Trnovec       B 
VBA8851 W18    ?   Daniela Trnovcová      
VBA6451 W40    ?   Alenka Trnovcová      
VBA8653 W18    416580 Lucia Szalayová       
VBA8804 M18    307374 Peter Brichta        
HU20088 M19    45359 Zoltán Molnár        
SV70091 M40        Ilja Bartos         
SV80094 Open1       Miroslav Holubec      
CZ20095 W19    08474 Šárka Grauberova      
CZ20096 W19    08475 Iveta Pavličková      
CZ20097 M19    08491 Vladimir Žíla        
SPE7501 M19    406964 Michal Fraňo        
SPE7101 M19    406936 Peter Fraňo         
SPE7902 M19    307293 Michal Pavelek       
SPE8305 M19    406965 Matej Pilka         
SPE5051 W40    416515 Marie Fraňová        
SPE4851 W40    46299 Soňa Kavecká        
SPE0106 Open1       Hana Belešová        
SPE4701 M50    416505 Peter Fraňo st.       
SPE8302 M19        Peter Korenčiak       
SPE7502 M19        Pavel Fraňo         
VBA8803 M18        Daniel Lapšanský      
VBA0111 Open2       Ľubomír Lapšanský      
GSU8891 W18        Dominika Vadovičová     
GSU8852 W18        Zuzana Kliská        
RBK8145 M19    52015 Jaroslav Jalový       
RBK8347 M19    8872  Milan Jalový        
VBA0117 W19    307370 Ľudmila Grauzelová     


=====================================================
=====================================================
=====================================================